میتوانید از طریق ارسال فرم زیر با ما در تماس باشید

دبیرخانه

تهران، بزرگراه محمد علی جناح، جنوب فلكه دوم صادقيه، خيابان طاهريان، خيابان ارغوان، خيابان چهارم، پلاك ٢٣، واحد اول غربی

خطوط تماس:

44048318 – 44048381 21 98+

نمابر:

44015908 21 98+

کد پستی:

١٤٨١٦٣٥٤٣١

نشانی الکترونیک:

kongworkshops@gmail.com